VINZ Totaalonderhoud kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van VINZ Totaalonderhoud, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan VINZ Totaalonderhoud verstrekt. VINZ Totaalonderhoud
kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM VINZ TOTAALONDERHOUD GEGEVENS NODIG HEEFT

VINZ Totaalonderhoud verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan VINZ Totaalonderhoud uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten opdrachtovereenkomst.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VINZ Totaalonderhoud verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– VINZ Totaalonderhoud verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG VINZ TOTAALONDERHOUD GEGEVENS BEWAART

VINZ Totaalonderhoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

VINZ Totaalonderhoud verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VINZ Totaalonderhoud worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. VINZ Totaalonderhoud gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VINZ Totaalonderhoud maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers
de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het
privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VINZ
Totaalonderhoud te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. VINZ Totaalonderhoud heeft hier geen invloed
op. VINZ Totaalonderhoud heeft Google geen toestemming gegeven om via VINZ
Totaalonderhoud verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vinztotaalonderhoud.nl.
VINZ Totaalonderhoud zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.

BEVEILIGEN

VINZ Totaalonderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VINZ Totaalonderhoud maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van
door VINZ Totaalonderhoud verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VINZ
Totaalonderhoud.